Terminarz ,, Giełd Staroci’ w Białymstoku w 2021 roku.

Terminarz ,, Giełd Staroci” organizowanych w 2021 roku przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku .

  1. „Giełdy Staroci” na terenie: P.W. ,,JARD ” przy ul. Wierzbowej 6 w Białymstoku, odbywają się w 2 i 4 niedzielę każdego miesiąca.
  2. „Rynek Staroci” odbywa się w Białymstoku, na placu przy Ratuszu (Rynek Kościuszki),   w 3 niedzielę każdego miesiąca.     Kolejne ,, Rynki Staroci” odbędą się : 20 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia, 19 września, 17 pażdziernika, 21 listopada,  19 grudnia 2021 roku.  Utrzymane są dotychczasowe  zasady organizacji tych imprez, zgodnie ze wskazaniami Urzędu Miasta Białegostoku.
  3. Planowane terminy Giełd Staroci i spotkań kolekcjonerskich organizowanych przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów  w Białymstoku,  mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. sytuacja epidemiczna, przepisy porządkowe i sanitarne). W związku z tym prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na stronie internetowej: www.bialostockikolekcjoner.pl