REGULAMIN GIEŁDY

Regulamin „Giełdy staroci”

organizowanej przez

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARD”

od dnia 02 stycznia 2008, ze zmianami od 24 kwietnia 2022 roku.

GIEŁDY STAROCI odbywają się na terenie Kompleksu Hotelowego ,, Nad Zalewem”, Wasilków, ul Białostocka 94
– w każdą drugą i czwartą niedzielą miesiąca w godzinach 6.00 – 14.00.

Uprawnienia do wystawiania dóbr kultury materialnej w celu ich sprzedaży i wymiany posiadają osoby pełnoletnie, które wykupią od organizatora bilety. Pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku za okazaniem ważnej legitymacji.

 1. Opłaty z tytułu uczestnictwa na „GIEŁDZIE STAROCI” za 1 stanowisko:

Plac (do 4 mb.)

 –

Budynek (3 mb.)

Członkowie S.K.B

5,00 zł

8,00 zł

Pozostali

15,00 zł

20,00 zł

 1. W wypadku zajmowania więcej niż 1 stanowiska pobiera się opłatę w wysokości wielokrotności zajętych stanowisk (z dokładnością do 0,5 mb). Minimalna opłata pobierana jest – za 1 stanowisko.

 2. Za zajęcie stanowiska bez zezwolenia organizatorów pobiera się opłatę w wysokości
  100,00 zł.

 3. Zarezerwowane stanowiska należy zająć do godz. 8.00. Nie zajęte po tym czasie podlegają zagospodarowaniu przez organizatorów.

 4. Wprowadza się bezwzględny zakaz handlu przed bramami wjazdowymi i ogrodzeniem.

 5. Opłaty za wjazd samochodem na GIEŁDĘ STAROCI wynoszą:

Członkowie S.K.B.

Pozostali

Samochód osobowy

3,00 zł

5,00 zł

Samochód dostawczy

5,00 zł

8,00 zł

 1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu na czas trwania GIEŁDY STAROCI wynoszą:

Członkowie S.K.B.

Pozostali

Stół

2,00 zł

5,00 zł

Ławka

1,00 zł

2,00 zł

 1. Zabrania się sprzedaży:

a) współczesnych towarów przemysłowych, spożywczych oraz artykułów powszechnego użytku z wyjątkiem tradycyjnych wyrobów regionalnych,

b) obrazów, książek, pism, pocztówek i innych przedmiotów o treści lub formie pornograficznej,

c) alkoholu i narkotyków,

d) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,

e) książek i innych wydawnictw skierowanych przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej Polski lub prawem zabronionych.

 1. Zabrania się:

a) niszczenia sprzętu, wyposażenia, przedmiotów stanowiących własność PW „JARD”

b) spożywania wysokoprocentowych napoi alkoholowych i przebywania osób w stanie nietrzeźwym.

 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, naruszające porządek publiczny będą usuwane z terenu GIEŁDY, co nie wyklucza ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania prawnego.

 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać organizatorom GIEŁDY.

 3. Organizatorzy posiadają prawo zmian i ostatecznej interpretacji i postanowień regulaminu.