Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok Jolanta Szczygieł-Rogowska, Marta Pietruszko, Wojciech Bokłago

stare_fotografie_fotografowie_bialostoccy_2_kolekcjonerski_com_pl

Trzysta unikatowych fotografii z przeszłości stało się kanwą do opowieści o czasach, o ludziach i życiu w dawnym Białymstoku.  Czy to może być przewodnik dla nas, gdy będziemy oglądać własne zdjęcia przodków z początku XX wieku? – bardzo prawdopodobne. Ale ta piękna publikacja jest nie tylko o modzie, bardziej o dawnym, wielokulturowym mieście. Pokazuje Białystok sprzed 1939 roku który był niegdyś jednym z największych ośrodków włókienniczych w Polsce, dziś jest rozwijającym się, kreatywnym ośrodkiem mody i biznesu modowego.

Tytuł:  Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok
Tekst : Jolanta Szczygieł-Rogowska, Marta Pietruszko, Wojciech Bokłago
Fotografie: Zdjęcia z kolekcji Mieczysława Marczaka
Wydawca:  Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Data wydania: Białystok 2016 r.
Ilość stron: 224

Fotografowie białostoccy 1861-1915 Wiesław Wróbel, Mieczysław Marczak

stare_fotografie_fotografowie_bialostoccy_kolekcjonerski_com_pl

Na 700 stronach zaprezentowano najwcześniejszy okres rozwoju fotografii w Białymstoku, od pierwszego znanego zdjęcia, wykonanego w 1861 r. do roku 1915. Udało się zidentyfikować czterdziestu fotografów, którzy w tym okresie mieli swoje studia w Białymstoku. W większości byli tu przejazdem – tym charakteryzował się ten zawód w 2 poł. XIX w. Niektóre atelier przetrwały dziesięciolecia. Białystok szybko doczekał się też rodzimych fotografów, wywodzących się z białostockich mieszczan, najpierw amatorów, a szybko profesjonalnych zawodowców z liczną klientelą. Książka jest próbą rekonstrukcji ich zawodowych i rodzinnych losów, często składanych na podstawie szczątkowych informacji, ale też historycznym studium społeczno-ekonomicznym miasta, które właśnie w tym okresie, w 2 poł. XIX w., z miasteczka na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego przekształciło się w stutysięczną metropolię.
Publikacja zawiera setki zdjęć, pochodzących z prywatnych i publicznych kolekcji. Gros fotografii udostępnił na potrzeby tej publikacji Mieczysław Marczak.

Tytuł: Fotografowie białostoccy 1861-1915
Tekst historyczny: Wiesław Wróbel
Fotografie: Zdjęcia z kolekcji Mieczysława Marczaka
Wydawca: Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Data wydania: Białystok 2016 r.
Ilość stron: 700