Giełdy staroci w Klubie Rozrywki „Krąg”

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w  Białymstoku informuje, że tradycyjne giełdy staroci  pod Klubem Rozrywki „Krąg”, przy ul. Wierzbowej 6,  odbywają się w każda II i IV niedzielę miesiąca, na dotychczasowych zasadach. W związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi (maseczki, dezynfekcja lub rękawiczki) i porządkowymi (odległości) wszyscy uczestnicy giełdy są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów. Zapraszamy!

 

<< lista