Informacja Klubu Rozrywki Krąg w Białymstoku o zasadach organizacji giełd staroci

Uwaga!

,,PRZY STOISKU OPRÓCZ SPRZEDAJĄCEGO, MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ 1 OSOBA KUPUJĄCA. DYSTANS POMIĘDZY STOISKAMI MUSI WYNOSIĆ 2 METRY. NA KAŻDYM STOISKU MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK, DOSTĘPNY DLA OSOBY KUPUJĄCEJ ”

PW Jard – Klub Rozrywki ,, Krąg ” przy ul. Wierzbowej 6, w Białymstoku przypomina wszystkim uczestnikom i odwiedzającym giełdy staroci o konieczności stosowania się do wciąż obowiązujących przepisów sanitarnych i porządkowych.

<< lista