Rynek staroci 2018

Zapraszamy do prezentacji oraz sprzedaży Antyków i „Staroci” oraz
innych walorów kolekcjonerskich w każdą trzecią niedzielę miesiąca
na giełdzie pod nazwą „RYNEK STAROCI” (lokalizacja – Rynek
Kościuszki w Białymstoku)

Informujemy, że Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku otrzymało od Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodę na dzierżawę placu na Rynku Kościuszki w Białymstoku celem organizacji Giełd Staroci w każdą trzecią niedzielę miesiąca 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym.

Terminarz giełd :
18 luty
18 marzec
15 kwiecień
20 maj
17 czerwiec
15 lipiec
19 sierpień
16 wrzesień
21 październik
18 listopad
16 grudzień
Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w giełdzie (bezpłatnego) jest bezwzględne dostosowania się do regulaminu i poleceń organizatora (możliwość pozbawienia prawa uczestnictwa w giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad)., m.in :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i
artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych oraz
niezgodnych z obowiązującym prawem,
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– dostosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego (zakaz
wjazdu samochodami na plac),
UWAGA : dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki
przedłużeniem ulicy Lipowej celem dostarczenia i zabrania wyposażenia
stoisk,
– dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie
miejsca stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy
zagospodarowania i bez szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża
przed zabrudzeniem).

Rynek Staroci 18.03.2018

 

 

<< lista