„Rynek staroci” po raz kolejny w Białymstoku – 15 listopada 2015r.

Organizator imprezy – Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku
we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku po raz kolejny zaprasza
do prezentacji oraz sprzedaży antyków i „staroci”.

15 listopada w godz. 8-16 Rynek Kościuszki zamieniamy w „Rynek Staroci”

W związku z bardzo dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców miasta organizujemy ponownie „Rynek Staroci” na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Mamy nadzieję, ze od wiosny 2016 r będzie to cykliczna impreza odbywająca się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do prezentacji oraz sprzedaży antyków i „staroci” (bezpłatnie) oraz przypominamy o regulaminie uczestnictwa :
–oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i artystyczne),
–zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
–bezwzględny zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych
oraz niezgodnych z obowiązującym prawem,
–obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego (zakaz wjazdu samochodami),
UWAGA: dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki przedłużeniem ulicy
Lipowej (pod ratusz) celem dostarczenia / zabrania wyposażenia,
–dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie miejsca
stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy zagospodarowania, bez      szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża przed zabrudzeniem),
–bezwzględny obowiązek dostosowania się do zaleceń organizatorów  imprezy   (organizator zastrzega sobie możliwość pozbawienia prawa uczestnictwa w giełdach  osób nieprzestrzegających w/w zasad).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista