„Rynek staroci” w Białymstoku 15.11.2015 r. – fotorelacja.

<< lista