„RYNEK STAROCI” w Białymstoku – informacja dot. 2016 r. (pierwsza edycja 20.03.2016 – zapraszamy !).

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku
zaprasza do prezentacji oraz sprzedaży Antyków i „Staroci”.

20 marca w godz. 8-17 Rynek Kościuszki = „RYNEK STAROCI”
(część centralna – przed wejściem do ratusza)

Zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami dotyczącymi zorganizowania w ścisłym centrum Białegostoku nowej cyklicznie odbywającej się giełdy staroci mamy przyjemność poinformować, że po pozytywnym zaakceptowaniu projektu przez Urząd Miejski w Białymstoku imprezy pod nazwą „Rynek Staroci” odbywać się będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca w okolicach ratusza na Rynku Kościuszki w Białymstoku (szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia).

Przypominamy, że zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego uczestnictwa w giełdzie pod warunkiem dostosowania się do regulaminu i poleceń organizatora, m.in :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i
artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– bezwzględny zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych
oraz niezgodnych z obowiązującym prawem,
– obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego (zakaz wjazdu samochodami),
UWAGA : dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki
przedłużeniem ulicy Lipowej (pod ratusz) celem dostarczenia / zabrania
wyposażenia stoisk,
– dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie
miejsca stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy
zagospodarowania i bez szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża
przed zabrudzeniem),
– bezwzględny obowiązek dostosowania się do zaleceń organizatorów
imprezy (organizator zastrzega sobie możliwość pozbawienia prawa
uczestnictwa w giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista