Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku po raz kolejny zaprasza do prezentacji oraz sprzedaży Antyków i „Staroci” 17.04.2016

17 kwietnia w godz. 8-17 Rynek Kościuszki = „RYNEK STAROCI”
(część zachodnia rynku – przed wejściem do Esperanto Cafe)

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Giełdzie.
Niestety do chwili obecnej nie możemy deklarować, że Giełdy zgodnie z naszymi oraz Państwa oczekiwaniami będą się odbywać w każdą trzecią niedzielę miesiąca 2016 roku – do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na nasze pismo z prośbą dot. organizacji w/w giełd (szczegółowe informacje o kolejnych imprezach będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia).

Przypominamy, że zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego uczestnictwa w giełdzie pod warunkiem bezwzględnego dostosowania się do regulaminu i poleceń organizatora, m.in :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i
artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych oraz niezgodnych z obowiązującym prawem,
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– dostosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego (zakaz wjazdu samochodami),
UWAGA : dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki
przedłużeniem ulicy Lipowej celem dostarczenia i zabrania wyposażenia
stoisk (zakaz wjazdu na plac),
– dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie
miejsca stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy
zagospodarowania i bez szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża
przed zabrudzeniem),
– bezwzględny obowiązek dostosowania się do zaleceń organizatorów
imprezy (organizator zastrzega sobie możliwość pozbawienia prawa
uczestnictwa w giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista