Zaproszenie do uczestnictwa w Podlaskich Festynach organizowanych w dniach 30.06.2013 i 25.08.2013

Wójt Gminy Brańsk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku na VII Festyn Rodzinny „Tradycje i Zwyczaje Podlasia”, który odbędzie się dnia 30.06.2013 nad zalewem Otapy-Kiersnówek w Gminie Brańsk oraz na festyn Rolnika i Przedsiębiorcy połączony z Dożynkami Gminnymi który odbędzie się 25.08.2013 przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy.

W trakcie festynów dla członków Stowarzyszenia możliwość działalności wystawienniczej po zapoznaniu się z „Regulaminem Festynu” oraz wypełnieniu „Formularza Zgłoszeniowego” (Zarząd Stowarzyszenia zgłasza do organizatora Festynów członków chętnych do wzięcia udziału w imprezach).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w imprezach proszone są o pilny kontakt pod nr tel. 604 799 881 (rezerwacja miejsc pod stanowisko wystawiennicze) lub e-mail : kontakt@bialostockikolekcjoner.pl lub stow.kolekcjoner.b-stok@o2.pl

<< lista