Zaproszenie na wycieczkę autokarową (Litwa, Łotwa) w dniach 12-14 czerwca 2015

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku
zaprasza do udziału w organizowanej wycieczce autokarowej
do Pałangi, Kłajpedy, Kretyngi (Litwa) i Rygi (Łotwa)
w dniach 12-14 czerwca 2015 r. (piątek – niedziela).

PLAN WYCIECZKI :

12.06.2014 (piątek)
– godz. 22.30 spotkanie uczestników – plac Klubu Rozrywki „Krąg” ul. Wierzbowa 6 w Białymstoku
– godz. 23.00 wyjazd autokaru

13.06.2014 (sobota)
godz. 08.00 przyjazd do Pałangi (Litwa)
– spacer po molo
– wizyta w antykwariacie
– zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Pałacu Tyszkiewiczów
godz. 11.00 wyjazd do Kłajpedy
– wizyta w antykwariacie
– zwiedzanie Muzeum Zegarów
– obiad
godz. 14.30 wyjazd do Kretyngi
– zwiedzanie katedry ufundowanej przez Jana Karola Chodkiewicza hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego
– zwiedzanie Pałacu Tyszkiewiczów i tzw. „Ogrodu Zimowego”
godz. 16.00 wyjazd
– spacer, dziedziniec Pałacu Ogińskiego w Pługianach
godz. 19.30 przyjazd do Salociai
– zakwaterowanie / nocleg
– ognisko integracyjne

14.06.2014 (niedziela)
godz. 06..00 śniadanie
godz. 06.45 wyjazd do Rygi (Łotwa)
godz. 8.30 uczestnictwo w Giełdzie Staroci, ewentualnie czas wolny (zwiedzanie indywidualne)
godz. 13.00 wyjazd
– złożenia wieńca pod pomnikiem bitwy w 1605r. pod Kircholmem
godz. 23.00 – 24.00 przyjazd do Białegostoku

ODPŁATNOŚĆ : – 250 zł dla członków Stowarzyszenia
(decyduje kolejność zgłoszeń)
– 300 zł dla pozostałych uczestników
(uczestnictwo w przypadku wolnych miejsc)
UWAGA :
1. Prosimy uczestników wycieczki o podanie nr pesel oraz adresu zamieszkania ,
w/w dane są niezbędne do ubezpieczenia uczestników wycieczki.
2. Realizacja planu wycieczki może ulec zmianom w trakcie jej trwania.

Szczegółowe informacje i zapisy u członków Zarządu Stowarzyszenia :
Piotr Nalewajko, tel. 502 583 838, Jan Siedlecki, tel. 509529740, Józef Pala, tel. 604 799 881
lub email : stow.kolekcjoner.b-stok@o2.pl , oraz osobiście u w/w osób w trakcie trwania
Białostockiej Giełdy Staroci w dniu 24 maja i 7 czerwca 2015r na Giełdzie w Kiermusach k. Tykocina.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie informacji o wycieczce
wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista