,,Rynek Staroci” w Białymstoku

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku informuje, że tradycyjne spotkania kolekcjonerskie odbywają się w każda 3 niedzielę miesiąca w 2024 roku, na placu przed Teatrem Dramatycznym im A. Węgierki, ul Elektryczna 12.

Zapraszamy kolekcjonerów  i wszystkich zainteresowanych  kolekcjonerstwem  starej, zabytkowej sztuki użytkowej, przedmiotów i dokumentów będących świadectwami polskiej historii i kultury, przedmiotów związanych z losami Polonii i historią Kresów, oraz tematycznych zbiorów kolekcjonerskich.

Przypominamy, że zabroniona jest popularyzacja czy oferowanie przedmiotów prawnie zakazanych, oraz przedmiotów i wyrobów współczesnych o charakterze komercyjnym.

Wszystkich uczestników ,,Rynku Staroci ” obowiązują przepisy sanitarne i porządkowe – a zwłaszcza zachowanie odległości i dezynfekcja rąk.