Salon historyczny SAiP PW dla SK w Białystoku

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy.
W dniu 11 grudnia 2017r. w pomieszczeniach Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie poświęcone Historii Politechniki Warszawskiej prezentowanej na pocztówkach i zdjęciach ze zbiorów Sylwestra Gładysia, członka Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku.
Prowadzący prezentację  Sylwester Gładyś w swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 250 pocztówek, medale i odznaki, czasopisma, dokumenty, przedmioty tematycznie  związane z Politechniką Warszawską. Omawiana historia szkolnictwa technicznego w Polsce, historia Politechniki Warszawskiej poparta była zdarzeniami uwiecznionymi na oryginalnych pocztówkach, zdjęciach, dokumentach ze zbiorów prowadzącego spotkanie
Prezentowane były najstarsze pocztówki Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej z 1901 roku na których widnieje jeszcze ogrodzenie placu budowy, wybudowany Gmach Fizyki, Gmach Chemii, Duża Aula z reprezentacyjną klatką schodową i wnętrza krużgankowego dziedzińca. Następnie pocztówki z  okresu carskiego, z lazaretu zlokalizowanego na Politechnice w czasie I wojny światowej, ze zjazdów, kongresów, wystaw na Politechnice w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabrakło również pocztówek z wizerunkiem Gmachu Głównego odbudowanego ze zniszczeń po II wojnie światowej.
Dodatkowo prezentowane były egzemplarze Tygodnika Ilustrowanego informujące o wydarzeniach na PW z lat 1898-1939, medale wydane w 1915 r. z okazji otwarcia Politechniki i Uniwersytetu w Warszawie, na 50-lecie z 1965 i na 100-lecie z 2015 r., Można było również zapoznać się z tworzoną kolekcją dokumentów i przedmiotów związanych z Legią Akademicką – 36 Pułkiem Piechoty utworzonym w 1918r. przez studentów czterech uczelni warszawskich.
Dr inż.. Sylwester Gładyś  ciągle poszerza swoje zbiory. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt mailowy gls@post.pl lub poprzez Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku.
Dr inż. Sylwester Gładyś . pracuje na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego. W latach 1990- 1996 był prodziekanem Wydziału Transportu ds. Studenckich. Podróżnik, alpinista, kolekcjoner, członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej, członek Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku.

 

Zaszufladkowano do kategorii Zbiory

Prezentujemy elementy zastawy ze stołówek oficerskich armii radzieckiej z lat 30-40 XX wieku opatrzone emblematami : gwiazda z monogramem „RKKA” (Raboczo – Kriestijanskaja Krasnaja Armia) oraz „KA” (Krasnaja Armia).

„Militaria porcelanowe” armii radzieckiej.