IX Międzynarodowa Giełda Starych Pocztówek i innych walorów kolekcjonerskich

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku zorganizowało IX Giełdę Starych Pocztówek i innych walorów kolekcjonerskich w dniu 19 czerwca 2021 roku. Wystawcy i odwiedzający są zadowoleni z udziału w corocznej imprezie, nabytych rzadkich okazów do kolekcji i oczekują spotkania w przyszłym 2022 roku

<< lista