Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia w sprawie Giełdy Staroci w dniu 28.04.2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku pragnie przeprosić wystawców
i uczestników Giełdy Staroci w Białymstoku za problemy wynikłe w trakcie trwania tej imprezy w dniu 28 kwietnia 2013 r (nie przygotowanie miejsca dla wystawców).
Kłopoty organizacyjne wynikły ze względu na zorganizowanie w w/w terminie imprezy jubileuszowej Radia Jard II na terenie Klubu Rozrywki Krąg i nie poinformowanie o tym fakcie Zarządu Stowarzyszenia. Sytuacja ta została omówiona z kierownictwem Klubu, otrzymaliśmy deklarację, że tego typu sytuacja już się nie powtórzy (otrzymamy wcześniejszą informację o dużych ograniczeniach powierzchni wystawienniczej).

<< lista