Relacja z wycieczki autokarowej do Łomży 16.05.2015

W dniu 16 maja 2015r grupa osób z pasją – członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w wycieczce do Łomży. Pierwszym, nieplanowanym i spontanicznym punktem programu było odwiedzenie ruin schronu na wzgórzu 126 pod Wizną – miejsca bohaterskiej walki żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku i śmierci kpt. Władysława Raginisa. Po dotarciu do głównego celu wycieczki przywitał nas w roli gospodarza Stanisław Dąbrowski oraz przewodnik Andrzej Wszeborowski który ukazał nam historię miasta w niekonwencjonalny sposób, rozpoczęliśmy zwiedzanie starówki. Na początek wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym, następnie zwiedzanie Katedry Św. Michała Archanioła wraz z kryptami i dzwonnicą, na której szczyt weszliśmy w drodze wyjątku. Odwiedziliśmy m. in. byłą garnizonową cerkiew prawosławną, a obecnie kościół rzymsko katolicki Wniebowzięcia NMP. Następnie byliśmy w kościele Braci Kapucynów. Widzieliśmy także domek pastora, na którym znajduje się tablica upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego, który w/g przekazów historycznych tutaj zmienił wyznanie z rzymsko-katolickiego na ewangelicko-augsburskie (niegdyś mieściła się tu plebania kościoła ewangelicko-augsburskiego w której ukrywał się w czasie zaborów przyszły Marszałek). Oprócz „uduchowionego” programu wycieczki były również wizyty w miejscowych antykwariatach oraz spacer po bulwarach nad rzeką Narew. Część integracyjna wycieczki (biesiada oraz spotkanie z członkami Bractw Kurkowych), odpoczynek oraz zwiedzanie Fortu II Twierdzy Łomża, muzeum oraz strzelnicy było możliwe dzięki uprzejmości Andrzeja Zalewskiego. Czas spędziliśmy bardzo miło, czego dowodem jest poniższa fotorelacja.

<< lista