Rynek Staroci – niedziela, 16 sierpnia 2020

W niedzielę – 16 sierpnia 2020 roku, odbędzie się kolejny Rynek Staroci” , tradycyjnie na Rynku Kościuszki w Białymstoku, obok Ratusza (od strony fontanny).

Uczestnikom przypominamy o konieczności respektowania przepisów sanitarnych i porządkowych, związanych z zagrożeniem korona wirusem.

Wystawcy uczestniczący w „Rynkach Staroci” organizowanych w każdą 3 niedzielę miesiąca, są zobowiązani do przestrzegania  przepisów porządkowych i dostosowania się do znaków drogowych oraz informacji dotyczących możliwości wjazdu na czas nie dłuższy niż 15 minut, wyłącznie w celu rozładowania przywiezionych przedmiotów. Wjazd na teren obok Ratusza jest możliwy tylko do godziny 10:00,  zgodnie z informacją przy wjeżdzie na Rynek Kościuszki.

 

 

 

<< lista