„Rynek staroci” w Białymstoku – 18.10.2015

Organizator imprezy – Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku
we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku
zaprasza do prezentacji oraz sprzedaży antyków i „staroci”.

18 października w godz. 8-17 Rynek Kościuszki na kilka godzin zamieniamy w

„Rynek Staroci”

Liczymy na to, że „Rynek Staroci” na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbywający się w trzecią niedzielę października stanie się w przyszłości cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu kolekcjonerów i mieszkańców Białegostoku (równolegle do „Giełd Staroci” współorganizowanych przez nas w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca przy Klubie Rozrywki „Krąg” oraz odbywających się w pierwszą niedzielę miesiąca w Kiermusach).

Impreza jest „otwarta” i każdy może być wystawcą (bezpłatnie) jeżeli spełni m.in. poniższe warunki :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i
artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– bezwzględny zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych
oraz niezgodnych z obowiązującym prawem,
– obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego (zakaz wjazdu samochodami),
UWAGA : dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki
przedłużeniem ulicy Lipowej (pod ratusz) celem dostarczenia / zabrania
wyposażenia,
– dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie
miejsca stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy
zagospodarowania i bez szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża
przed zabrudzeniem),
– bezwzględny obowiązek dostosowania się do zaleceń organizatorów
imprezy (organizator zastrzega sobie możliwość pozbawienia prawa
uczestnictwa w giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista