Składki członkowskie 2023

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku przypomina o opłacaniu składek członkowskich za 2023 rok. Składki można wpłacać Skarbnikowi Stowarzyszenia w czasie spotkań kolekcjonerskich i giełd staroci, do dnia 31 marca 2023 roku. Brak wpłaty składek we wskazanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu.

<< lista