Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku zaprasza do prezentacji oraz sprzedaży Antyków i „Staroci” na giełdzie pod nazwą „RYNEK STAROCI”, która odbędzie się w dniu 15 maja w godz. 8-17 na placu przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Informujemy, że otrzymaliśmy zapewnienie ze strony Urzędu Miejskiego w Białymstoku na podpisanie umów dot. możliwości organizowania Giełd Staroci w każdą trzecią niedzielę miesiąca 2016 roku. Wyjątkowo w miesiącach maj i czerwiec ze względu na wcześniejsze zaplanowanie innych imprez na Rynku Kościuszki giełdy będą odbywać się przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. W pozostałych miesiącach przy ratuszu na Rynku Kościuszki.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Giełdzie oraz zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie w/w informacji wśród kolekcjonerów oraz mieszkańców naszego miasta.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.
Przypominamy, że zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego uczestnictwa w giełdzie pod warunkiem bezwzględnego dostosowania się do regulaminu i poleceń organizatora, m.in :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne,
hobbistyczne i artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych oraz
niezgodnych z obowiązującym prawem,
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– obowiązek dbania o ład i porządek (zabezpieczenie podłoża przed
zabrudzeniem),
– bezwzględny obowiązek dostosowania się do zaleceń organizatorów
imprezy (zastrzegamy możliwość pozbawienia prawa uczestnictwa w
giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad),
UWAGA : dopuszczamy możliwość wjazdu samochodem celem dostarczenia i zabrania wyposażenia stoisk (zakaz parkowania samochodów na placu).

UWAGA :
Informujemy, że w dniu 15 maja w związku z organizowanym w Białymstoku maratonem będzie czasowo zamknięty ruch na ul. Mickiewicza (od godz. 7 do 11 ?). Prosimy wystawców o przygotowanie stoisk i  obowiązkowy wyjazd pojazdów przed godz. 7, W godz. późniejszych dojazd w okolice Giełdy będzie możliwy od strony ul. Elektrycznej i Branickiego. Otwarcie maratonu przed pałacem Branickich (w bezpośrednim sąsiedztwie Giełdy Staroci) może zgromadzić ponad 2000 uczestników. Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w Giełdzie.

<< lista