Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku zaprasza do prezentacji oraz sprzedaży Antyków i „Staroci” w dniu 20 listopada w godz. 8-17 na giełdzie pod nazwą „RYNEK STAROCI” która odbędzie się w części zachodniej Rynku Kościuszki (przed wejściem do Esperanto Cafe).

Niestety jest to ostatnia giełda w tej lokalizacji w bieżącym roku. Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Białymstoku z prośbą o pozwolenie na kontynuowanie organizacji w/w Giełd w trzecią niedzielę miesiąca od maja do grudnia 2017 roku (szczegółowe informacje o kolejnych imprezach będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

Przypominamy, że warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w giełdzie jest bezwzględne  dostosowania się do regulaminu i poleceń organizatora, m.in :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i
artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych oraz niezgodnych z  obowiązującym prawem,
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– dostosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego (zakaz wjazdu     samochodami),
UWAGA : dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki
przedłużeniem ulicy Lipowej celem dostarczenia i zabrania wyposażenia
stoisk (zakaz wjazdu na plac),
– dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie
miejsca stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy
zagospodarowania i bez szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża
przed zabrudzeniem),
– bezwzględny obowiązek dostosowania się do zaleceń organizatorów
imprezy (organizator zastrzega sobie możliwość pozbawienia prawa
uczestnictwa w giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad).

<< lista