Twierdza Osowiec – pocztówki

 

Osowiec-Twierdza (ros. Осовец-Крепость)
Prezentujemy pocztówki rosyjskie i niemieckie z okresu I Wojny Światowej dot. walk o twierdzę Osowiec. W okresie 1882–1892 w Osowcu wybudowana została jedna z największych twierdz chroniących północno-zachodnie granice Imperium Rosyjskiego. Po wybuchu I wojny światowej wojska niemieckie prowadziły od stycznia 1915 roku bezskuteczne walki o przełamanie pasa obronnego, którego broniła twierdza Osowiec. W czasie walk poległo około 2 tysięcy żołnierzy rosyjskich, w większości poległych w ataku, w którym wojska niemieckie użyły gazów bojowych (chloru). Ostatecznie ze względu na niekorzystną strategiczną sytuację na froncie wojska rosyjskie opuściły niezdobytą przez Niemców twierdzę pod koniec sierpnia 1915 r.

<< lista