Zapraszamy do prezentacji oraz sprzedaży Antyków i „Staroci” oraz innych walorów kolekcjonerskich w każdą trzecią niedzielę miesiąca na giełdzie pod nazwą „RYNEK STAROCI” (lokalizacja – Rynek Kościuszki w Białymstoku) – pierwsza giełda 21 maja 2017r.

Informujemy, że Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku otrzymało od Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodę na dzierżawę placu na Rynku Kościuszki w Białymstoku celem organizacji Giełd Staroci w każdą trzecią niedzielę miesiąca 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie w/w informacji wszystkim zainteresowanym.

Terminarz giełd :
21 maja (plac przy ratuszu od strony kawiarni „Esperanto”)
18 czerwca (plac przy ratuszu od strony fontanny)
16 lipca
20 sierpnia
17 września
15 października
19 listopada
17 grudnia
Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w giełdzie (bezpłatnego) jest bezwzględne dostosowania się do regulaminu i poleceń organizatora (możliwość pozbawienia prawa uczestnictwa w giełdach osób nieprzestrzegających w/w zasad)., m.in :
– oferowane „starocie” to wyłącznie przedmioty kolekcjonerskie (historyczne i
artystyczne),
– zakaz sprzedaży przedmiotów współczesnych i komercyjnych oraz
niezgodnych z obowiązującym prawem,
– zakaz sprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych,
– dostosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego (zakaz
wjazdu samochodami na plac),
UWAGA : dopuszczony jest warunkowo dojazd na Rynek Kościuszki
przedłużeniem ulicy Lipowej celem dostarczenia i zabrania wyposażenia
stoisk,
– dbanie o ład i porządek, nie ingerowanie w infrastrukturę oraz przywrócenie
miejsca stoiska do stanu pierwotnego (bez ingerencji w elementy
zagospodarowania i bez szkody dla miejsca – m.in. zabezpieczenie podłoża
przed zabrudzeniem),

<< lista