Zapraszamy na „Rynek Staroci” 19.02.2023r. (niedziela)

Tradycyjny „Rynek Staroci” odbędzie się 19.02.2023r. (niedziela), na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – pod Teatrem im. A. Węgierki, w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy Wystawców i Zwiedzających z nadzieją, że tym razem pogoda dopisze i będzie można zobaczyć i nabyć wiele interesujących przedmiotów.

Następne „Rynki Staroci” odbędą się 19 marca i 16 kwietnia 2023roku a kolejne w trzecią niedzielę każdego miesiąca. O wszystkich zmianach będziemy informować na naszej stronie.

Wystawcom przypominamy o obowiązku przestrzegania ustaleń zawartych w umowie dzierżawy Placu na organizację „Rynku Staroci”, a w tym:

  1. zapewnienie czystości i porządku w czasie trwania giełdy a po jej zakończeniu niezwłoczne usunięcie – przez zabranie ze sobą – wszystkich pozostałości (papiery, folia, opakowania, pestki, kapsle, niedopałki papierosów, itd..), niedopuszczalne jest zapełnianie śmietniczek i koszy na Placu, i sąsiadujących alejkach.
  2. wjazd wyłącznie w celu przywiezienia artykułów wystawienniczych (max. masa pojazdów 3,5t.) – zabronione jest parkowanie i jeżdżenie pojazdami po placu.
  3. Zabroniony jest wjazd pojazdów, które mogą pozostawiać plamy i zabrudzenia na nawierzchni placu – a wszelkie uszkodzenia będą obciążały właściciela pojazdu
  4. przestrzegania warunków bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
  5. prezentacja i handel wyłącznie przedmiotami związanymi z przeznaczeniem umowy – giełda staroci

<< lista