Zapraszamy w dniu 9 lutego 2019r. członków Stowarzyszenia na autokarową wycieczkę

Zapraszamy w dniu 9 lutego 2019r. członków Stowarzyszenia na autokarową wycieczkę do: Tykocina (uczestnictwo w imprezie plenerowej „Szturm Zamku”), a następnie ognisko integracyjne w Kiermusach
Szczegółowe informacje i zapisy : tel. 502583838 , 794529740.
<< lista