Zaproszenie na Giełdę Staroci – wycieczka autokarowa do Berlina (Niemcy) w dniu 02 – 03.10.2014 r.

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku
zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej wycieczce autokarowej
do Berlina (Niemcy) w dniu 02-03 października 2014 r. (czwartek – piątek).

Plan wycieczki :

  • 02.10.2014 (czwartek) godz. 08.00 spotkanie uczestników przed budynkiem Klubu Rozrywki „Krąg” ul. Wierzbowa 6 w Białymstoku
  • godz. 08.30 wyjazd autokaru
  • przyjazd do ośrodka Anapausis Bytnica k. Świebodzina (miejsce noclegu)
  • ognisko integracyjne
  • 03.10.2014 (piątek) godz. 04.30 – śniadanie
  • godz. 05.00 wyjazd na giełdę
  • godz. 9 – 16.00 uczestnictwo w giełdzie „staroci”
  • godz. 16.15 wyjazd do Polski

Odpłatność :

  • – 250 zł dla członków Stowarzyszenia (decyduje kolejność zgłoszeń)
  • – 300 zł dla pozostałych uczestników (uczestnictwo w przypadku wolnych miejsc)

UWAGA:
1. Prosimy uczestników wycieczki o podanie nr pesel oraz adresu zamieszkania ,
w/w dane są niezbędne do ubezpieczenia uczestników wycieczki.
2. Realizacja planu wycieczki może ulec zmianom w trakcie jej trwania.

Szczegółowe informacje i zapisy u członków Zarządu Stowarzyszenia :
tel. 502 583 838, 509529740, 604 799 881
email : stow.kolekcjoner.b-stok@o2.pl
lub osobiście w trakcie trwania Białostockich Giełd Staroci w dniu 14 września oraz 28.09.2014.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie informacji o wycieczce
wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista