Zaproszenie na wycieczkę autokarową do Łomży – 16 maja 2015 r.

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku
zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej wycieczce autokarowej
do Łomży w dniu 16 maja 2015 r. (sobota).
Plan wycieczki :

– 16.05.2014 (sobota) godz. 08,15 spotkanie uczestników przed budynkiem
Klubu Rozrywki „Krąg” ul. Wierzbowa 6 w Białymstoku
– godz. 08.30 wyjazd autokaru
– godz. 10.00 – 12,30 zwiedzanie – spacer z przewodnikiem po Łomży
(Muzeum Archidiecezjalne, katedra (krypta), Klasztor Kapucynów, domek pastora, port rzeczny)
– godz. 12,30 – 14,30 zwiedzanie muzeum + Fortu III twierdzy Łomża
– godz. 14,30 ognisko integracyjne + możliwość skorzystania z profesjonalnej strzelnicy
– godz. 18.30 – wyjazd autokaru (powrót do Białegostoku około godz. 20,00)

Odpłatność : – 35 zł dla członków Stowarzyszenia
(decyduje kolejność zgłoszeń)
– 40 zł dla pozostałych uczestników
(uczestnictwo w przypadku wolnych miejsc)
UWAGA:
1. Prosimy uczestników wycieczki o podanie nr pesel oraz adresu zamieszkania ,
w/w dane są niezbędne do ubezpieczenia uczestników wycieczki.
2. Realizacja planu wycieczki może ulec zmianom w trakcie jej trwania.

Szczegółowe informacje i zapisy :
Piotr Nalewajko, tel. 502 583 838
Józef Pala, tel. 604 799 881
wpłaty – Jan Siedlecki, tel. 509529740
email : stow.kolekcjoner.b-stok@o2.pl
oraz osobiście u w/w osób w trakcie trwania Giełd Staroci w dniu 3 maja w Kiermusach oraz
10 maja 2015r. w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie informacji o wycieczce
wszystkim zainteresowanym (członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom).

<< lista