PRZEDSTAWICIEL

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku
(rozdział III, & 8)
Przedstawiciel Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku – Piotr Nalewajko.

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku

(REGON :  200814370,  NIP : 5423234363)

zgłoszone w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w dniu 20.02.2002 r. w trybie art. 40 w związku z art. 41 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zm.).